Transformation

Bydło / Cattle, Malgosia Andrzejewska,

Obraz „BYDŁO” / „CATTLE” namalowany do muzyki jazzowej
Stark Linnemann Quartet, opartej na „Obrazkach z wystawy” Modesta
Musorgskiego, jest dla mnie mixem wielu zdarzeń i uczuć.
Zwaliste, ciężkie bydło stoi naprzeciwko obserwatora – słuchacza i jest
gotowe wyjść z obrazu. Tło obrazu mieni się dostojnym złotem wschodu i ciąży
krwistą czerwienią.