Kunstdagen 2021

Vincent Krans

Vincent Krans

Beeldhouwer, schilder, graficus

vincentkrans.nl

‘Bij elk werk zijn verbeelding en vaardigheid onlosmakelijk met elkaar verbonden. Van de verbeelding zou je kunnen zeggen dat het een tomeloos wezen is dat beteugeld moet worden om te voorkomen dat het werk een zooitje wordt. Het andere is een braverik die je met discipline aan de teugel moet meevoeren.
Elk materiaal heeft zijn karakteristieke eigenschappen. Wil men weten wat materialen kunnen geven, dan kan men het beste de beperkingen bekijken, om zo tot het hoogst haalbare te komen.’