Sponsor worden?

De activiteiten van de Kunststichting worden voor een heel groot gedeelte gefinancierd uit bijdragen van onze sponsors. We zijn bijzonder dankbaar voor de bijdragen van al onze sponsoren, groot en klein, we beseffen dat zonder deze bijdragen onze activiteiten niet mogelijk zouden zijn.

Mede dankzij de subsidie van de Gemeente Goeree-Overflakkee en enkele sponsoren en donateurs hebben wij deze activiteiten in het verleden kunnen organiseren. Gelet op teruglopende financiële bijdragen van de gemeente wordt het moeilijker onze activiteiten te continueren. Wij zijn daarom steeds meer afhankelijk van bijdragen van sponsoren en donateurs. Wij hopen daarom dat u een  bijdrage wilt leveren om ons in staat te stellen de exposities en evenementen, die toch zeer lokaal gebonden zijn, voort te zetten.

Bent U bereid een bijdrage te leveren, dan kunt u die bijdrage over maken op rekeningnummer NL79 RBRB 0940805685  t.n.v. Kunststichting Goedereede te Goedereede o.v.v. donatie 2016. De minimum donateur-bijdrage is ook voor dit jaar vastgesteld op € 15. Wij zijn u er zeer erkentelijk voor.

Indien u sponsor wilt worden verzoeken wij u dat ons kenbaar te maken via ons contactformulier

Klik hier voor een overzicht van onze sponsoren voor 2017

Klik hier voor een overzicht van onze sponsoren voor 2016

Een andere mogelijkheid om de kunststichting te ondersteunen: koop een kunstwerk!