Kunstdagen 2021

Renate van Opdorp

Beeldend Kunstenaar

Fine Art Atelier Havenhoofd 1

Havenhoofd 1, 3241 LD Middelharnis

06-15823607

info@renatevanopdorp.nl

www.renatevanopdorp.nl

‘Renate is gefascineerd door het telkens veranderende karakter van het landschap; het contrast van massieve structuren enerzijds en vergankelijkheid anderzijds.
Deze themaʼs komen veelvuldig terug in haar tekeningen, etsen en fotografie. Fotografie gebruikt zij als vertrekpunt en komt voort uit de drang het moment vast te grijpen en op beeld vast te leggen.
Het landschap en detail wordt toegepast als metafoor voor de kwetsbaarheid van de mens ten aanzien van de natuur, maar ook als de kracht waarover de natuur en de mens beschikt.’

Ook deelnemer in 2016, 2017, 2018